HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO

„Stanislav Preprek“

Novi Sad

Pretraga

PREDSJEDNICA GLAZBENO-PJEVAČKE SEKCIJE:

Ivanka Horvatić
@: hkupd.stanislav.preprek@gmail.com

UMJETNIČKI RUKOVODITELj GLAZBENO-PJEVAČKE SEKCIJE:

Dobrivoj Janković
@:hkupd.stanislav.preprek@gmail.com

ČLANOVI ŽENSKE PJEVAČKE SKUPINE

Ivanka-Seka Horvatić
Ana Marija Kaluđerović
Marija Miličić
Erna Šumec
Gordana Rašić
Zora Jakovljev
Valerija Petrović
Eržebet Bežanov
Dragoslava Kaluđerski
Dragica Kamčevska
Svetlana Grozdić
Eva Modri
Sabija Hadžalić
Marta Krunić


ČLANOVI GLAZBENE SKUPINE

Svetozar Popov - harmonika
Čedomir Gerdijan - gitara
Goran Filipović - gitara
Dobrivoj Janković - klarinet

Copyright © 2016. HKUPD Stanislav Preprek All Rights Reserved

Design by Ivan Dermanov