HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO

„Stanislav Preprek“

Novi Sad

Pretraga

Miroslav CakicBranimir Miroslav Tomlekin je pseudonim pod kojim književne radove piše Branimir Miroslav Cakić. Branimir je rođen 1944. godine u Osijeku ali je odrastao u Srijemu, osnovnu školu je završio u Hrtkovcima, gimnanaziju u Rumi, a Arhitektonski fakultet u Ljubljani. Radio je u Vukovaru, Banja Luci i Novom Sadu, gdje danas živi kao umirovljenik
Književni radovi, članci i feljtoni su mu objavljivani u glasilu Zavičajnog kluba Hrtkovčana Gomolava, Zagreb, glasilu Zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata Zov Srijema, Zagreb, časopisu za književnost, umjetnost i znanost Klasje naših ravni, Subotica, tjedniku Hrvatska riječ, Subotica, Hrvatskim novinama, Subotica, i tjedniku za kulturu, znanost i društvena pitanja Hrvatski fokus, Zagreb, na portalu Hrvatskog kulturnog vijeća objavljen je ove godine razgovor s njim.
Zbirku poezije Salauka, kao i humoristično-satirične zbirke priča Za sve je kriv moj deda, Slatko kod Dunje i Gaudeamus idi u tur izdaje mu 2013. godine izdavačka kuća „Bistrica“, Novi Sad, a 2014. godine ista kuća zbirku humoristič-nosatiričnih priča Nasukana mornarica i ratni roman Godine zaslepljujućih boja. U 2015. godini „AL-FAgraf“, Petrovaradin, izdaje mu knjige Hrtkovci – priče o onom što je nekad bilo i Hrtkovci – priče o staroj kući i o mladosti.
Prve stihove, pretežno lirske Branimir je napisao u gimnaziji, a kasnije oni su satirični i buntovni zbog tragičnih događaja početkom devedesetih godina prošlog stoljeća u Vojvodini, posebno u Hrtkovcima, o čemu piše u romaniziranoj kronologiji svoje obitelji u knjizi Hrtkovci – priče o sudbini jednog sela u izdanju „Tkanica“ d.o.o., Zagreb, 2015. godine.
Zastupljen je u Biografskom leksikonu Hrvata istočnog Srijema, Zagreb – Subotica, 2011.

Copyright © 2016. HKUPD Stanislav Preprek All Rights Reserved

Design by Ivan Dermanov