HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO

„Stanislav Preprek“

Novi Sad

Pretraga

Ljerka RadovicRođena je 27. listopada 1951. godine u Zablatju kod Koprivnice u Republici Hrvatskoj. U Zagrebu je pohađala osnovnu i srednju školu, a pravni fakultet je završla u Novom Sadu. Cijeli radni vijek je radila u sudstvu.
Pjesme su joj objavljivane u zbirkama Lira naiva 2013 - 2015. i u zbirkama Preprekovo proljeće 2012- 2022. godine. Izdala je zbirku svojih pjesama Osmijeh u mokrom kaputu (Graph style, Novi Sad, 2014. godine), Refleksija nutrine (HKUPD "Stanislav Preprek" Novi Sad, 2017. godine) i  Osluhnuta tišina (HKUPD "Stanislav Preprek" Novi Sad, 2021. godine). Pjesme su joj objavljivane u Kulturi snova, Zagreb, u Zborniku pjesama Tebi za Valentinovo 2015. godine, zbirci pjesama More na dlanu 2014. i 2015, te zbirkama Rešetarski susreti 2014. i 2015., kao i u zbirci Arte stih, Beograd, pod nazivom Spasimo umjetnost, 2015. godine.

Copyright © 2016. HKUPD Stanislav Preprek All Rights Reserved

Design by Ivan Dermanov