HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO

„Stanislav Preprek“

Novi Sad

Pretraga

Marijan PilicRođen je 1937. godine u Orlovom Polju, općina Gradačac, BiH. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, gimnaziju u Gradačcu, a diplomirao na Filološkom fakultetu, grupa za francuski jezik i književnost u Beogradu.
Jedno vrijeme je radio kao profesor francuskog i latinskog jezika u gimnaziji u kojoj je maturirao, potom bio glavni i odgovorni urednik Radio Gradačca, a tijekom 25 godina u RTV Novi Sad bio je kadrovik, novinar i prevoditelj filmova i serija sa francuskog jezika. Sada je u mirovini.
Pjesme piše odnedavno, a objavljene su u zbirkama Preprekovo proljeće i Lira naiva te u časopisu Most Zavoda za kulturu Vojvodine. Godine 2013. objavio je knjigu dnevničkih zapisa o rođenju i odrastanju unuke Mie pod naslovom Mijovnik.

Copyright © 2016. HKUPD Stanislav Preprek All Rights Reserved

Design by Ivan Dermanov