HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO

„Stanislav Preprek“

Novi Sad

Pretraga

Manda JaksicRođena je 1939. godine u Sonti. U Petrovaradinu, gdje je do mirovine radila kao frizer, živi od 1971. godine.      
Član je Udruženja likovnih stvaralaca Novog Sada od 1996. godine.  Izvanredno slika i izlagala je u Novom Sadu, Somboru, Bačkoj Palanci i Zrenjaninu.  
Istodobno piše poeziju za djecu, uglavnom namijenjenu svojim unucima, te duhovnu poeziju, koju je objavljivala u zbirkama Preprekovo proljeće.

Copyright © 2016. HKUPD Stanislav Preprek All Rights Reserved

Design by Ivan Dermanov