HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO

„Stanislav Preprek“

Novi Sad

Pretraga

NATJEČAJ ZA NAJBOLJU PJESMU
PREPREKOVOG PROLJEĆA 2019.

Natječaj je javni, a pravo sudjelovanja imaju svi građani Republike Srbije, te iz inozemstva, koji pišu standardnim hrvatskim jezikom.

 

Tema pjesme je slobodna.

 

Autori mogu poslati do tri neobjavljene pjesme, a uz to trebaju navesti svoje puno ime i prezime, broj telefona i adresu, te priložiti svoju fotografiju i kratak životopis. Pjesme pod pseudonimom neće biti objavljene, kao ni ulomci iz većih pjesama, ili već objavljeni radovi te radovi poslani na druge natječaje.

 

Pjesme se ne honoriraju, a rukopisi se ne vraćaju.

 

Pjesma može imati najviše 2.000 znakova (s prazninama), u programskom jeziku Word, u fontu Times New Roman i veličini fonta 12.

 

Pjesma se šalje poštom, na CD-u, uz prilaganje ispisa na papiru, na adresu:

 

HKUPD „Stanislav Preprek",

Cara Dušana 4,

21000 Novi Sad,

 

ili na e-mail adresu: natjecaji.stanislav.preprek@gmail.com pri čemu u rubrici „subject" treba naznačiti ime i prezime autora.

 

Rok slanja pjesme je 1. rujna 2018. godine.

 

Peteročlano uredništvo odabrat će najboije radove za Zbirku pjesama Preprekovo proljeće 2019., koja će biti tiskana od strane Društva, te će tročlani žiri rangirati prve tri pjesme.

 

Na promociji Zbirke pjesama Preprekovo proljeće 2019., predviđenoj za travanj 2019. godine uz prigodni program članova HKUPD „Stanislav Preprek", prvoplasirane tri pjesme će pročitati autori.

 

                                        

                                                                                 Krešimir Tkalac

                                                             predsjednik HKUPD „Stanislav Preprek"

U Novom Sadu, 17.  studenog  2017.god

NATJEČAJ ZA KRATKU PRIČU

Natječaj je javni, a pravo sudjelovanja imaju svi građani Republike Srbije, te iz inozemstva, koji pišu standardnim hrvatskim jezikom.

 

Tema priče je slobodna.

 

Autori mogu poslati do tri neobjavljene priče, a uz to trebaju navesti svoje puno ime i prezime, broj telefona i adresu, te priložiti svoju fotografiju i kratak životopis. Priče pod pseudonimom neće biti objavljene, kao ni ulomci iz većih proznih cjelina, ili već objavljeni radovi te radovi poslani na druge natječaje.

 

Priče se ne honoriraju, a rukopisi se ne vraćaju.

 

Priča može imati najviše 8.000 znakova (s prazninama), u programskom jeziku Word, u fontu Times New Roman i veličini fonta 12.

 

Priča se šalje poštom, na CD-u, uz prilaganje ispisa na papiru, na adresu:

 

HKUPD „Stanislav Preprek",

Cara Dušana 4,

21000 Novi Sad,

 

ili na e-mail adresu: natjecaji.stanislav.preprek@gmail.com pri čemu u rubrici „subject" treba naznačiti ime i prezime autora.

 

Rok slanja priče je 1. kolovoza 2018. godine.

 

Peteročlano uredništvo odabrat će najboije radove za Zbirku kratkih priča „Preprekova jesen 2017.", koja će biti tiskana od strane Društva, te će tročlani žiri rangirati prve tri.

 

Na promociji Zbirke, predviđenoj za listopad 2018. godine uz prigodni program članova HKUPD „Stanislav Preprek", prvoplasirane tri priče će pročitati autori.

 

                                        

                                                                                 Krešimir Tkalac

                                                             predsjednik HKUPD „Stanislav Preprek"

U Novom Sadu, 17.  studenog  2017.god

Copyright © 2016. HKUPD Stanislav Preprek All Rights Reserved

Design by Ivan Dermanov